Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

May 27, 2021

Anbudsordningen skal sikre fri konkurranse, billige varer og gode tjenester til det offentlige. Men er dette den beste måten å gjøre det på?

Dagens gjest er professor Dag Einar Sommervoll fra NMBU Handelshøyskolen og vi snakker om hva som er poenget med anbudsordningen, styrker og svakheter og om det egentlig...


May 13, 2021

I dag blir det litt historie, for da staten skulle starte en høiere landbruksskole (det som i dag er NMBU) var det helt avgjørende at denne skolen ble lagt til et stort gårdsbruk.

Gårdsbruket på Ås gård skulle drives og lønne seg som et normalt gårdsbruk, men skulle også stå tilgjengelig for mye av...


May 6, 2021

Både vanlige folk og norsk økonomi blir enormt påvirket av utviklingen i boligmarkedet. Det er uforutsigbart til vanlig, så hva har skjedd i boligmarkedet etter ett år med verdensomspennende koronapandemi?

Vi prater med doktorgradsstipendiat Mari O. Mamre ved NMBU Handelshøyskolen om boligmarkedet på...