Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

Oct 28, 2021

Fiskeforsker Marco Vindas fra NMBU Veterinærhøyskolen forteller om alt en fisk kan føle, både fysisk og psykisk. Det er dessverre ingen tvil: Fisker opplever både frykt og smerte. Hvordan er da egentlig å blir dratt opp på land med en krok i munnen?  

 

Episoden er spilt inn 18/5 - 2021


Oct 14, 2021

Når menneskeheten oppstod hadde bakteriene vært her over 3 milliarder år, og de kommer til å være her etter vi dør ut. De finnes overalt og en en blanding av veldig enkle og veldig komplisere organismer. I denne episoden snakker vi mer om hva bakterier er og hvordan de fungerer, og ikke minst hvordan vi mennesker...