Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


May 6, 2021

Både vanlige folk og norsk økonomi blir enormt påvirket av utviklingen i boligmarkedet. Det er uforutsigbart til vanlig, så hva har skjedd i boligmarkedet etter ett år med verdensomspennende koronapandemi?

Vi prater med doktorgradsstipendiat Mari O. Mamre ved NMBU Handelshøyskolen om boligmarkedet på verdensbasis, hvordan pandemien forandrer boligbehovene våre, temperaturen i det norske markedet, hvor høye kan boligprisene egentlig bli og hva er nye modeller for boligeierskap.