Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

Dec 1, 2022

Naturen klarer seg fint på egen hånd, den. Men forvaltning er nødvendig for å styre vår egen - altså menneskers - bruk av naturen. Her er en podkast med to av dem som forsker på alle de mange organismene i naturen og underviser framtidens forvaltere.

Olav Hjeljord og Katrine Eldegard er to av NMBUs...