Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

Mar 9, 2022

Hva innebærer egentlig klimarettferdighet? Klimatiltakene må være rettferdige for å være vellykket, heter det i den nyesete rapporten fra FNs klimapanel. Professor Tor Benjaminsen gir eksempler på hvor det må rettferdighet til - på Afrikas savanner og de islagte vidder i nordområdene på kloden.


Mar 3, 2022

Professor Siri Eriksen har vært hovedforfatter på det avsluttende kapittelet i FNs klimapanels nyeste rapport, som ble lansert mandag 28 februar 2022. Kapittelet handler om nødvendigheten av en klimarobust utvikling av verden - en utvikling som tilbyr bedre livskvalitet for alt og alle. Hun har også vært med å...