Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

May 27, 2022

Er du, i likhet med oss, bekymret for all plasten som havner i havet? Vi kan plukke strendene våre, men det monner jo ikke.

Insekter, nærmere bestemt en helt spesiell møll, kan faktisk spille en stor rolle i å få bukt med problemet.

Forsker Marit Kvalvåg Pettersen og professor Gustav Vaaje-Kolstad deler her sine...


May 5, 2022

Knut Rudi er mikrobiolog og opptatt av de bittesmå organismene vi ikke ser i fjorden.

Oslofjorden sliter. Torsken har nesten forsvunnet og steinbiten har blitt helt borte. Kan mangel på bakterier som lager vitaminer fisken trenger være noe av årsaken? 

I tillegg til i avrenning fra jordbruket, kloakk på...