Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


May 27, 2021

Anbudsordningen skal sikre fri konkurranse, billige varer og gode tjenester til det offentlige. Men er dette den beste måten å gjøre det på?

Dagens gjest er professor Dag Einar Sommervoll fra NMBU Handelshøyskolen og vi snakker om hva som er poenget med anbudsordningen, styrker og svakheter og om det egentlig finnes noe gode alternativer.

 

Samtalen ble spilt inn 23/2 - 2021