Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

Sep 30, 2021

Vi ønsker ikke bare leve lengst mulig – vi vil også leve best mulig. Da er det mye som tyder på at det å ha et godt sosialt liv påvirker helsen vår positivt.

Biologiprofessor Gro Amdam ved NMBU og Arizona State University er en av verdens ledende forskere på bier og aldring og har nylig skrevet en artikkel om...


Sep 16, 2021

Sauene spiller en viktig rolle når landbruket skal bidra til at vi halverer klimagassutslippene frem mot 2030. Da er det er utfordring at de raper så mye. Derfor er det satt i gang et prosjekt på «klimasmart sau», som NMBU-forskerne Bente Aspeholen Åby og Geir Steinheim jobber med dette på fakultet for...


Sep 2, 2021

Ja, er det fortsatt noe å tenke på?  Nyheten om den nye skumle skrantesyken satte ordentlig støkk i hjortevilt-miljøet i Norge for noen år siden. Vi tar en status: Hva er egentlig denne sykdommen og hvordan er det med den i Norge i dag?

Professor Michael A. Tranulis ved NMBU Veterinærhøgskolen er dagens...