Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Dec 1, 2022

Naturen klarer seg fint på egen hånd, den. Men forvaltning er nødvendig for å styre vår egen - altså menneskers - bruk av naturen. Her er en podkast med to av dem som forsker på alle de mange organismene i naturen og underviser framtidens forvaltere.

Olav Hjeljord og Katrine Eldegard er to av NMBUs engasjerte professorer. De er begge knyttet til fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

Naturforvaltning ved NMBU fyller 50 år i år! Det har vært en suksess, og her kan du høre mer om hva disse to fagfolkene anbefaler for framtiden.

Og - veldig snart skal verdens ledere møtes i Montreal, Canada, for å lage en avtale à la Parisavtalen for naturen.