Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Jul 22, 2021

Alle snakker om biologisk mangfold, men hvorfor er det egentlig så viktig? Hva skal vi med alle disse artene?

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. Hun har som mål å få oss til å forstå hvor viktig naturen og det biologiske mangfoldet er for oss -og hun prøver å engasjere oss i kampen mot naturkrisen der arter trues og levesteder forsvinner. I hennes siste bok «På naturens skuldre» blir vi bedre kjent med noen av artene og hvordan vi kan spille på lag med naturen i fremtiden.

Opptaket ble gjort 15. april 2021.