Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Jun 10, 2021

Den norske befolkningen øker, og stadig flere vil bo i eller nær de store byene. Hvordan skal vi utvikle Norge videre slik at alle får leve best mulige liv i best mulige boligsituasjoner.

I denne episoden prater vi om by og land og det som er midt i mellom. Vi skal snakke om Bergen, Bodø og Akershus. Vi skal dypt inn i surburbia og helt ut til kysten, og jaggu rekker vi en tur innom hytten også. Og så skal vi snakke en del om Oslo.

Med oss i studio har vi en av kongerikets mest aktive og interessante debattanter om by- og bygdeutvikling, førsteamanuensis Erling Dokk Holm fra Institutt for eiendom og juss ved Fakultet for landskap og samfunn.

Episoden er tatt opp 2. mars 2021