Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Feb 25, 2021

Mange nordmenn elsker svinekjøtt, men er bekymret for om dyrevelferden er god nok. Hva skjer for at grisen skal få det bedre? Professor Inger Lise Andersen fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er dagens gjest.