Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

Apr 21, 2022

Om økonomi generelt sier Arild Vatn:

– Å vokse på den måten vi nå gjør er både umulig og farlig. 

Her snakker han om alternativene som finnes. Vatn lanserer konkrete forslag til hva som kan gjøres rent politisk for å tøyle de økonomiske kreftene slik at naturens mange skapninger, oss mennesker inkludert,...


Apr 7, 2022

Hva skal vi gjøre det det enorme vedlikeholdsetterslepet på avløpsnettet i Norge? Det vil koste minst 330 milliarder å fikse, viser beregninger. Samtidig; er vi sikre på at dagens løsninger med milelange rør til et renseanlegg er det smarteste? Overalt? 
Professor Arve Heistad og hans team kan fortelle om en...