Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

Nov 19, 2020

Stadig flere dyrker maten sin hjemme – men er urbant landbruk egentlig bærekraftig? Hva er urbant landbruk og hva må du tenke på? Professor Trine Hvoslef-Eide fra Institutt for plantevitenskap gir oss gode råd til hvordan vi kan lykkes mer urbant landbruk hjemme hos oss selv.


Nov 5, 2020

Doktorgradsstipendiat Marie Bjørneby ved NMBU Handelshøyskolen forsker på skatt og har nylig vært med å gi ut en rapport om formueskatt. Hun forklarer oss mer om hva dette er for skatt og hvordan den påvirker samfunnet, bedriftene og de som må betale den.