Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Apr 21, 2022

Om økonomi generelt sier Arild Vatn:

– Å vokse på den måten vi nå gjør er både umulig og farlig. 

Her snakker han om alternativene som finnes. Vatn lanserer konkrete forslag til hva som kan gjøres rent politisk for å tøyle de økonomiske kreftene slik at naturens mange skapninger, oss mennesker inkludert, får gode liv i generasjoner framover. 

Les boka hans: Bærekraftig økonomi