Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

Jul 22, 2021

Alle snakker om biologisk mangfold, men hvorfor er det egentlig så viktig? Hva skal vi med alle disse artene?

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. Hun har som mål å få oss til å forstå hvor viktig naturen og det biologiske mangfoldet er for...


Jul 8, 2021

Det er egentlig mer enn nok mat i verden til at alle kan spise seg mette. Allikevel er det alt for mange som sulter!

Vi snakker med professor Ruth Haug ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric om hva som er situasjonen i verden nå, hvorfor det er slik og hva som kan gjøres for å fikse...