Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Apr 7, 2022

Hva skal vi gjøre det det enorme vedlikeholdsetterslepet på avløpsnettet i Norge? Det vil koste minst 330 milliarder å fikse, viser beregninger. Samtidig; er vi sikre på at dagens løsninger med milelange rør til et renseanlegg er det smarteste? Overalt? 
Professor Arve Heistad og hans team kan fortelle om en lokal løsning som attpåtil fanger opp de verdifulle næringsstoffene.