Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

Jun 24, 2021

Med nesten 40.000 melkegeiter er geiten en viktig del av det norske landbruket, men vi er nok kanskje ikke flinke nok til å utnytte den. Det synes kokk og doktorgradsstipendiat Beate Bjørgan ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er synd. Hun er en av NMBUs største geiteentusiaster og kommer i studio...


Jun 10, 2021

Den norske befolkningen øker, og stadig flere vil bo i eller nær de store byene. Hvordan skal vi utvikle Norge videre slik at alle får leve best mulige liv i best mulige boligsituasjoner.

I denne episoden prater vi om by og land og det som er midt i mellom. Vi skal snakke om Bergen, Bodø og Akershus. Vi skal...


Jun 3, 2021

Vi må kutte klimagassutslippene fra fossile energikilder som olje og gass for å bli mer bærekraftige – men hva skal vi erstatte dem med? Hva er fremtidens energi?

Stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser legges frem 11. juni. Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle...