Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

Jan 14, 2021

De nye læreplanene for skolen krever at elevene skal få både kompetanse og vilje til å ta vare på miljøet. Hvordan skal vi gjøre det i praksis? Og hva med elever og lærere som er kritiske til om klimaendringene er reelle? Og hva kan skolen lære av de unges engasjement? Professor Astrid T. Sinnes fra Institutt...


Dec 31, 2020

Økologisk landbruk skal gi friskere mennesker, mer liv i naturen og friere bønder, men kritikerne hevder at det krever mer areal og slipper ut mer Co2. Dagens gjest er universitetslektor Linda Jolly, som forteller oss hva vi kan oppnå med å bruke økologiske metoder og svarer på kritikken som økologisk mat har fått.


Dec 17, 2020

Gress er en utrolig viktig for både mennesker og dyr. Men hvordan kom disse plantene til Norge? Og hvordan kan disse plantene gi oss mer mat i fremtiden? Doktorgradsstipendiat Camilla Lorange Lindberg ved Institutt for plantevitenskap er med i studio.


Dec 3, 2020

Forskerne brukte årevis på å kartlegge alt DNAet i en laks. Hva får vi egentlig ut av det? Og vet du forskjellen på DNA, genom og et gen? Førsteamanuensis Simen Rød Sandve fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Fakultet for biovitenskap er dyktig på å formidle vanskelig stoff på en forståelig...


Nov 19, 2020

Stadig flere dyrker maten sin hjemme – men er urbant landbruk egentlig bærekraftig? Hva er urbant landbruk og hva må du tenke på? Professor Trine Hvoslef-Eide fra Institutt for plantevitenskap gir oss gode råd til hvordan vi kan lykkes mer urbant landbruk hjemme hos oss selv.