Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

Jan 28, 2021

Dyr kan hjelpe oss å bli friskere. Pedagoger, helsefagarbeidere, psykologer og en rekke andre yrkesgrupper som jobber med å bedre menneskets helse opplever stort utbytte av "dyreassisterte intervensjoner" - det å bruke levende dyr som en del av behandlingen. Forsker Ingeborg Pedersen fra Institutt...


Jan 14, 2021

De nye læreplanene for skolen krever at elevene skal få både kompetanse og vilje til å ta vare på miljøet. Hvordan skal vi gjøre det i praksis? Og hva med elever og lærere som er kritiske til om klimaendringene er reelle? Og hva kan skolen lære av de unges engasjement? Professor Astrid T. Sinnes fra Institutt...