Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

May 5, 2022

Knut Rudi er mikrobiolog og opptatt av de bittesmå organismene vi ikke ser i fjorden.

Oslofjorden sliter. Torsken har nesten forsvunnet og steinbiten har blitt helt borte. Kan mangel på bakterier som lager vitaminer fisken trenger være noe av årsaken? 

I tillegg til i avrenning fra jordbruket, kloakk på...


Apr 21, 2022

Om økonomi generelt sier Arild Vatn:

– Å vokse på den måten vi nå gjør er både umulig og farlig. 

Her snakker han om alternativene som finnes. Vatn lanserer konkrete forslag til hva som kan gjøres rent politisk for å tøyle de økonomiske kreftene slik at naturens mange skapninger, oss mennesker inkludert,...


Apr 7, 2022

Hva skal vi gjøre det det enorme vedlikeholdsetterslepet på avløpsnettet i Norge? Det vil koste minst 330 milliarder å fikse, viser beregninger. Samtidig; er vi sikre på at dagens løsninger med milelange rør til et renseanlegg er det smarteste? Overalt? 
Professor Arve Heistad og hans team kan fortelle om en...


Mar 9, 2022

Hva innebærer egentlig klimarettferdighet? Klimatiltakene må være rettferdige for å være vellykket, heter det i den nyesete rapporten fra FNs klimapanel. Professor Tor Benjaminsen gir eksempler på hvor det må rettferdighet til - på Afrikas savanner og de islagte vidder i nordområdene på kloden.


Mar 3, 2022

Professor Siri Eriksen har vært hovedforfatter på det avsluttende kapittelet i FNs klimapanels nyeste rapport, som ble lansert mandag 28 februar 2022. Kapittelet handler om nødvendigheten av en klimarobust utvikling av verden - en utvikling som tilbyr bedre livskvalitet for alt og alle. Hun har også vært med å...