Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Dec 23, 2021

Enten vi tror på dem eller ikke, gjennomfører vi hver eneste dag en masse tiltak for å tilpasse oss klimaendringene. Slike tiltak kan gjøre sårbare grupper ekstra sårbare. Vi prater med professor Siri Eriksen ved Institutt for folkehelsevitenskap  som også har bidratt til arbeidet i FNs klimapanel. Temaene er FNs bærekraftsmål, klimaendringene og hvordan vi tilpasser oss disse – og hvem som må betale for det.

Episoden ble spilt inn 1/6  2021