Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Mar 18, 2021

Når Stortinget skal behandle regjeringens forslag til klimamelding 8. april, er et av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslippene i landbruket at vi skal spise mindre rødt kjøtt. Men forskerne advarer om at dette ikke vil ha så stor effekt som en tror - og at det også kan ha en rekke negative konsekvenser. Dagens gjest i studio er forsker Laila Aas fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Fakultet for biovitenskap.