Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Dec 3, 2020

Forskerne brukte årevis på å kartlegge alt DNAet i en laks. Hva får vi egentlig ut av det? Og vet du forskjellen på DNA, genom og et gen? Førsteamanuensis Simen Rød Sandve fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Fakultet for biovitenskap er dyktig på å formidle vanskelig stoff på en forståelig måte.