Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Nov 19, 2020

Stadig flere dyrker maten sin hjemme – men er urbant landbruk egentlig bærekraftig? Hva er urbant landbruk og hva må du tenke på? Professor Trine Hvoslef-Eide fra Institutt for plantevitenskap gir oss gode råd til hvordan vi kan lykkes mer urbant landbruk hjemme hos oss selv.