Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Nov 5, 2020

Doktorgradsstipendiat Marie Bjørneby ved NMBU Handelshøyskolen forsker på skatt og har nylig vært med å gi ut en rapport om formueskatt. Hun forklarer oss mer om hva dette er for skatt og hvordan den påvirker samfunnet, bedriftene og de som må betale den.