Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Sep 16, 2021

Sauene spiller en viktig rolle når landbruket skal bidra til at vi halverer klimagassutslippene frem mot 2030. Da er det er utfordring at de raper så mye. Derfor er det satt i gang et prosjekt på «klimasmart sau», som NMBU-forskerne Bente Aspeholen Åby og Geir Steinheim jobber med dette på fakultet for biovitenskap. Her ser de på hva man kan gjøre med den enkelte sauen og med hele gården, for at sauen kan bli mest mulig bærekraftig.

Intervjuet ble gjort 23/2 - 2021