Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Aug 12, 2021

Den skandinaviske bjørnen unngikk akkurat så vidt å bli utryddet på midten av 1800-tallet. Det setter fortsatt sterke spor på dagens bjørnestamme.

Hvordan står det egentlig til med den skandinaviske bjørnen? Hvordan takler den at menneskene kommer stadig nærmere? Og hvorfor er bjørnen bra for blåbærveksten?

Dagens gjest er Jon Swenson, som er professor emeritus ved Faktultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU. Han har jobbet med bjørner både i Norge, Sverige og Nord-Amerika i en mannsalder.

Episoden er spilt inn 13/4 - 21