Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Jun 3, 2021

Vi må kutte klimagassutslippene fra fossile energikilder som olje og gass for å bli mer bærekraftige – men hva skal vi erstatte dem med? Hva er fremtidens energi?

Stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser legges frem 11. juni. Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser.

Dagens gjest er professor i fornybar energi Torjus Bolkesjø ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning her på NMBU. Vi snakker om hvor vi skal få energien fra i fremtiden, hva som er galt med dagens energikilder og hvilke utfordringer vi skal løse i tiden som kommer.

Episoden ble spilt inn 26/5 – 2021.