Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Oct 19, 2020

Har du lagt merke til at det blir mindre og mindre hummer i fjorden? Mange legger ned et kjempearbeid for at vi skal kunne nyte norsk hummer i fremtiden.  Vi blir med ut på sjøen for å se hva NMBU-professorene Stein Ragnar Moe og Thrond Oddvar Haugen gjør for å sikre hummerbestanden for fremtiden.