Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Jan 28, 2021

Dyr kan hjelpe oss å bli friskere. Pedagoger, helsefagarbeidere, psykologer og en rekke andre yrkesgrupper som jobber med å bedre menneskets helse opplever stort utbytte av "dyreassisterte intervensjoner" - det å bruke levende dyr som en del av behandlingen. Forsker Ingeborg Pedersen fra Institutt for folkehelsevitenskap forteller hva som skjer med oss når vi møter dyr og hvordan dette kan brukes til å behandle oss.