Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


May 5, 2022

Knut Rudi er mikrobiolog og opptatt av de bittesmå organismene vi ikke ser i fjorden.

Oslofjorden sliter. Torsken har nesten forsvunnet og steinbiten har blitt helt borte. Kan mangel på bakterier som lager vitaminer fisken trenger være noe av årsaken? 

I tillegg til i avrenning fra jordbruket, kloakk på avveie, miljøgifter og marin forsøpling har vi et dypvannsdeponi med forurensede, næringsrike sedimenter i et dypvannsdeponi utenfor Malmøykalven - og en historie med sprenging av skjær i torskens gyteområde.

Hva er sammenhengene her? Hvordan fungerer egentlig Oslofjordens økologiske system, fra de minste til de største organismene? Hvor mye tåler den egentlig?

Se filmen med bl. a. Knut Rudi "Hvorfor dør Oslofjorden?" på YouTube.

Les Knut Rudis kronikk "Dør Oslofjorden av vitaminmangel?" i Aftenposten. (for Aftenposten-abonnenter)