Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Mar 9, 2022

Hva innebærer egentlig klimarettferdighet? Klimatiltakene må være rettferdige for å være vellykket, heter det i den nyesete rapporten fra FNs klimapanel. Professor Tor Benjaminsen gir eksempler på hvor det må rettferdighet til - på Afrikas savanner og de islagte vidder i nordområdene på kloden.