Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Mar 3, 2022

Professor Siri Eriksen har vært hovedforfatter på det avsluttende kapittelet i FNs klimapanels nyeste rapport, som ble lansert mandag 28 februar 2022. Kapittelet handler om nødvendigheten av en klimarobust utvikling av verden - en utvikling som tilbyr bedre livskvalitet for alt og alle. Hun har også vært med å skrive det berømte sammendraget for beslutningstagere, som følger hver slik rapport.

Hvis du vil se figuren med det liggende treet som viser ulike veier å gå, sjekk artikkelen Det neste tiåret blir avgjørende.