Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Oct 12, 2022

Professor Anne Sverdrup Thygeson går naturkrisen nærmere etter i sømmene og vi får høre om vannets champagne i New York, arsenikk-spisende mose og de medisinsk viktige dolkhalene med sitt blåfargede blod. Hun lister opp de tre underliggende krisene vi har i verden: naturkrisen, klimakrisen og fordelingskrisen.

– En gjennomgripende endring av samfunnet vårt må til, sier Anne Sverdrup Thygeson, i det hun siterer en av hovedkonklusjonene i Naturpanelets 2019-rapport, om status for biologisk mangfold og økosystemtjenester.