Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Jun 23, 2022

At urørt og jomfruelig natur nå er vanskelig å finne for oss mennesker er en ting. En annen ting er omsorg for selve naturen og alle de andre artene som bidrar til å gjenskape den igjen og igjen. Dessuten har vi jo økotjenestene som store og små bidrar, til vår fordel.

Vi har vært vant til at å bygge hus, hytter, veier, skinner, kraftlinjer og vindturbinparker og alt annet. Det har vært tegn på fremskritt og velstand. Nå ser vi at naturen ikke tåler all vår aktivitet. 

Knut Bjørn Stokke vil her snakke om hvordan arealplanleggingen kan ta mer hensyn til naturen i framtiden.