Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Dec 17, 2020

Gress er en utrolig viktig for både mennesker og dyr. Men hvordan kom disse plantene til Norge? Og hvordan kan disse plantene gi oss mer mat i fremtiden? Doktorgradsstipendiat Camilla Lorange Lindberg ved Institutt for plantevitenskap er med i studio.