Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Feb 3, 2022

Tall, statistikker og målinger legger grunnlaget for mange store beslutninger i verden. Men kan vi stole på statistikken eller er det bare talltull og meningsløse målinger? Dagens gjest er professor Morten Jerven ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric. Han er kritisk både tallmaterialene som ligger bak tall som bruttonasjonalprodukt og hvordan de brukes. Men hvorfor er det så viktig om de tallene der er feil?

Episoden ble spilt inn 7/6 - 2021