Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Dec 9, 2021

Velkommen til dagens helelektiske episode av NMBU-podden. Dagens gjest er Erling Holden, professor i fornybar energi ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. Vi prater om hvordan elbilene brer om seg i Norge og resten av verden og fordeler og ulemper med dette. Vi prater om hvor strømmen deres kommer fra og om elbilene bidrar til en mer urettferdig verden.

Episoden ble spilt inn 1/6 - 2021