Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Oct 28, 2021

Fiskeforsker Marco Vindas fra NMBU Veterinærhøyskolen forteller om alt en fisk kan føle, både fysisk og psykisk. Det er dessverre ingen tvil: Fisker opplever både frykt og smerte. Hvordan er da egentlig å blir dratt opp på land med en krok i munnen?  

 

Episoden er spilt inn 18/5 - 2021