Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Nov 11, 2021

Penicillinet var en gavepakke til menneskeheten og har reddet mange liv, men nå er mange bakterier i ferd med å bli resistente mot antibiotika. Hva er det som skjer og hvorfor skjer det? Hvor alvorlig er det og hvordan jobber forskerne både på NMBU og over hele verden med å finne noe som kan erstatte dagens antibiotika?

Dagens gjester er professor Dzung B. Diep og stipendiat Ingvild Reinseth fra Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.

Opptaket er gjort 18/5 – 2021