Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Sep 30, 2021

Vi ønsker ikke bare leve lengst mulig – vi vil også leve best mulig. Da er det mye som tyder på at det å ha et godt sosialt liv påvirker helsen vår positivt.

Biologiprofessor Gro Amdam ved NMBU og Arizona State University er en av verdens ledende forskere på bier og aldring og har nylig skrevet en artikkel om hva vi mennesker kan lære av insektene når vi skal ha best mulig livskvalitet når vi blir eldre.

Intervjuet er foretatt 12/5 – 2021 på Zoom.