Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Jul 8, 2021

Det er egentlig mer enn nok mat i verden til at alle kan spise seg mette. Allikevel er det alt for mange som sulter!

Vi snakker med professor Ruth Haug ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric om hva som er situasjonen i verden nå, hvorfor det er slik og hva som kan gjøres for å fikse det.

Opptaket er gjort 4/3 - 2021