Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


May 13, 2021

I dag blir det litt historie, for da staten skulle starte en høiere landbruksskole (det som i dag er NMBU) var det helt avgjørende at denne skolen ble lagt til et stort gårdsbruk.

Gårdsbruket på Ås gård skulle drives og lønne seg som et normalt gårdsbruk, men skulle også stå tilgjengelig for mye av forskningen og undervisningen som foregår på campus. Denne forskningen har stor positiv endringskraft for det norske landbruket. Det har også gitt Ås gård helt unike muligheter og utfordringer.

Dagens gjest er Erling F. Tveit. Han er pensjonert driftsleder ved Gårdsbruket og er aktuell med en ny bok som heter Gårdsbruket ved Norges landbrukshøgskole (NMBU) - en del av vår landbrukshistorie. Vi snakker litt om hvorfor man valgte akkurat Ås, hvordan gården ble etabler og noen av de viktigste tingene som har skjedd med gården frem til våre dager.