Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden

Jun 23, 2022

At urørt og jomfruelig natur nå er vanskelig å finne for oss mennesker er en ting. En annen ting er omsorg for selve naturen og alle de andre artene som bidrar til å gjenskape den igjen og igjen. Dessuten har vi jo økotjenestene som store og små bidrar, til vår fordel.

Vi har vært vant til at å bygge hus,...


May 27, 2022

Er du, i likhet med oss, bekymret for all plasten som havner i havet? Vi kan plukke strendene våre, men det monner jo ikke.

Insekter, nærmere bestemt en helt spesiell møll, kan faktisk spille en stor rolle i å få bukt med problemet.

Forsker Marit Kvalvåg Pettersen og professor Gustav Vaaje-Kolstad deler her sine...


May 5, 2022

Knut Rudi er mikrobiolog og opptatt av de bittesmå organismene vi ikke ser i fjorden.

Oslofjorden sliter. Torsken har nesten forsvunnet og steinbiten har blitt helt borte. Kan mangel på bakterier som lager vitaminer fisken trenger være noe av årsaken? 

I tillegg til i avrenning fra jordbruket, kloakk på...


Apr 21, 2022

Om økonomi generelt sier Arild Vatn:

– Å vokse på den måten vi nå gjør er både umulig og farlig. 

Her snakker han om alternativene som finnes. Vatn lanserer konkrete forslag til hva som kan gjøres rent politisk for å tøyle de økonomiske kreftene slik at naturens mange skapninger, oss mennesker inkludert,...


Apr 7, 2022

Hva skal vi gjøre det det enorme vedlikeholdsetterslepet på avløpsnettet i Norge? Det vil koste minst 330 milliarder å fikse, viser beregninger. Samtidig; er vi sikre på at dagens løsninger med milelange rør til et renseanlegg er det smarteste? Overalt? 
Professor Arve Heistad og hans team kan fortelle om en...