Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Apr 22, 2021

Hva kommer til å skje med været og årstidene i årene som kommer og hva skyldes det? Og hva kan vi gjøre for å snu situasjonen? Og hvordan jobber vi med å måle og analysere været her på NMBU?

I denne episoden prater vi med en av NMBUs væreksperter, førsteamanuensis Mareile Astrid Wolff og vi blir med på morgenregistrering på NMBU målestasjon sammen med overingeniør Signe Kroken, begge fra Institutt for fysikk.

Og ville du se sanntidsdata om været direkte fra NMBUs målestasjon på Søråsjordet? De finner du her: https://www.nmbu.no/fakultet/realtek/laboratorier/bioklim