Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Apr 8, 2021

Ernæringsekspert Birger Svihus forteller oss det vi trenger å vite om vitaminer. Hva er vitaminer og hva gjør de med oss? Hvorfor er det så skummelt å mangle et vitamin eller to? Hva skjer hvis du får for mye? Og hva er det beste måten å spise dem på?