Preview Mode Links will not work in preview mode

NMBU-podden


Oct 19, 2020

Nyhetene om Mali preges av krig, religiøs ekstremisme, sult og fattigdom. Vi tar en prat med samfunnsgeograf Tor Arve Benjaminsen som har studert Mali i en årrekke for å høre hva som skjer i landet.